ثبت شرکت پایتخت

اگر بخواهیم ثبت شرکت را از نظر لغوی بررسی کنیم به معنای شریک شدن در کاری می باشد. یک شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر که به صورت شریک، سهامدار یا موسس (عضو) در قالب یک قرارداد رسمی تشکیل می شود که این افراد در راستای رسیدن به اهدافی مشترک به فعالیت می پردازند. قرارداد ذکر شده جهت وضع قوانین میان افراد حقیقی و حقوقی اعمال می گردد.

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند با ثبت شرکت خود از نام و محصولاتشان محافظت کرده و دیگر کسی از نام شرکت وی سوء استفاده نخواهد کرد، در صورتی که برای محافظت از نام برند و محصولات خود لازم به ثبت برند می باشد. لازم به ذکر است که ثبت شرکت امری الزامی برای به رسمیت شناخته شدن شرکت می باشد و چنانچه انجام نگردد مراجع ذیصلاح اجازه ی قطع فعالیت شما را خواهند داشت.

ثبت شرکت

انواع شرکت ها

به طور کلی شرکت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • شرکت های تجاری
 • شرکت های مدنی

شرکت های تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. به طور کلی شرکت تجاری قراردادی میان دو یا چند نفر است که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.

شرکت های تجاری نیز به 7 دسته تقسیم میشوند که در زیر به آن اشاره میکنیم.

شرکت سهامی

این شرکت ها خود به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند برای ثبت شرکت های سهامی عام حداقل اعضا باید 5 نفر و حداقل سرمایه 5 ملیون ریال باشد و برای شرکت های عام حداقل اعضا 3نفر و حداقل سرمایه 1 میلیون ریال حواهد بود. وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. موسسین شرکت سهامی عام موظفند برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت به مردم مراجعه کنند. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی
 • اظهار نامه دو نسخه
 • اساسنامه دو نسخه
 • داشتن فیش واریزی 35% از سرمایه
 • فرم تعیین نام به ترتیب اولویت برای انتخاب نام و فیش
 • کپی برابر اصل کل مدارک سهامداران مدیران و بازرسان
 • دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده توسط هیئت مدیره
 • داشتن اصل وکالتنامه در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شده باشد
 • داشتن گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و بازرسان

 

ثبت شرکت

 

شرکت با مسئولیت محدود

اگر شما قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارید باید شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کنید. شما با داشتن حداقل یک شریک میتوانید شرکت خود را ثبت کنید. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. هر یک از اعضاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت قروض و تعهدات شرکت را دارند. مدت مسئولیت هیئت مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • تکمیل فرم تعیین نام
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • امضا دو جلد اساسنامه با مسئولیت محدود توسط سهامداران
 • تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که امضا شده توسط مدیران مجمع باشد
 • تکمیل و امضا دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود توسط سهامداران
 • تکمیل و امضا دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود توسط سهامداران
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است. برای ثبت شرکت تضامنی، ذکر نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت اجباری می باشد،مانند شرکت تضامنی محمد و شرکاء علت این امر، اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی
 • دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
 • دو نسخه اساسنامه تکميل شده
 • دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
 • تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد

 

ثبت شرکت

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
 • یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام

شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء باتوجه به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

شرکت های مدنی

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

 

 • امکان حضور در مناقصات و مزایدات
 • تقسیم سود بین شرکا بدون اختلاف
 • اخذ مجوز و اعتبار و امتیاز برای گرفتن وام از نهاد های دولتی
 • جلب اعتماد و اعتبار شرکت و افزایش تمایل همکاری دیگران با شرکت شما
 • ثبت شرکت موجب ایجاد قرارداد های منعقد شده رسمی بین شرکا می باشد و هیچ یک از اعضا نمی توانند اظهار بی اطلاعی از اساسنامه را داشته باشد

چه کسانی میتوانند شرکت خود را ثبت کنند؟

 • همه اشخاص حقیقی و حقوقی چه ایرانی و چه خارجی میتوانند در ایران شرکت خود را ثبت نمایند
 • دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند
 • اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند
 • چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند. به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد

مراحل ثبت شرکت

در گذشته برای ثبت شرکت باید به سازمان ثبت شرکت استان خود مراجعه می کردید  تعدادی فرم دریافت و پر میکردید. این کار بسیار زمان بر و پر هزینه بود و شما باید چند روز از کارتان میزدید و به دنبال کارهای ثبتی میرفتید چرا که این کار بسیار پیچیده است. امروزه موسسات معتبر ثبتی هستند که این کار را به راحتی برای شما انجام می دهند و دیگر نیاز نیست شما به ادارات مختلف مراجعه کنید و کار های گیج کننده ثبت شرکت را انجام دهید.

مراحل ثبت شرکت

 

 1. شما ابتدا باید نامی مناسب برای شرکت خود انتخاب کنید.
 2. جهت تعیین مقدار حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد.
 3. متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی معین می شود را ‌به بانک و حساب تعیین‌شده واریز کند.
 4. فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به “‌واحد حسابداری” ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ تقاضانامه درج می‌کند
 5. مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت ثبت‌ می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می‌گردد.
 6. دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند، سند ثبت شرکت ‌است.
 7. ‌ در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. حواستان باشد ثبت شرکت را با ثبت برند اشتباه نگیرید . ثبت شرکت با ثبت برند متفاوت است و برای گرفتن یک نام به خصوص برای محصولات خود نیاز به ثبت برند دارید.

 

ثبت شرکت را از کجا شروع کنم؟

ثبت شرکت را میتوانید گام به گام از طریق سامانه رسمی ثبت شرکت پیش ببرید که مراحل و مدارک و نکات اصلی را برای شما در این مطلب کلملا توضیح داده ایم.

مراحل ثبت شرکت چیست؟

1- تکمیل مدارک مورد نیاز اولیه 2- انتخاب نام برای شرکت 3- تکمیل مدارک شرکت 4- امضای مدارک توسط شرکا و ارسال به اداره ثبت شرکت ها 5- تایید کارشناس ثبتی و انتشار آگهی رسمی

هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

هزینه ثبت انواع شرکت ها متفاوت است اما بصورت میانگین از 700 هزار تومان تا 1,200 هزار تومان که برای استعلام دقیق قیمت ثبت شرکت میتوانید بصورت رایگان با کارشناسان ثبت پایتخت در تماس باشید.

ثبت شرکت رایگان است؟

شما برای ثبت شرکت توسط خودتان باید مبلغ کارمزد ها و هزینه پستی و هزینه روزنامه رسمی و کثیر الانتشار را پرداخت کنید و اگر کارهای ثبتی توسط وکیل یا موسسات ثبتی انجام شود علاوه بر این مبلغی به عنوان حق الزحمه به این موارد اضافه می شود که بصورت میانگین 700 هزار تومان می باشد.

چند نوع شرکت میتوانیم ثبت کنیم؟

شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی و سهامی، شرکت نسبی، شرکت‌های تعاونی، شرکت دانش بنیان

 

تماس

شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.

88742720 – 88174757
22845837 – 22890428

77574670 – 77259366

330960480 – 55925729
46042483