نحوه ثبت تغییرات شرکتتنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت, مراحل ثبت تغییرات شرکت, مدارک ثبت تغییرات شرکت, هزینه تغییرات شرکت به همراه آموزش تصویری صفر تا صد ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود را در این مقاله می خوانید:

توضیح مختصر در زمینه تغییرات انواع شرکت ها

صاحبان شرکت یا موسسه ثبت شده ممکن است بعد از ثبت هر شرکت یا موسسه تصمیم به تغییرات شرکت در اساسنامه یا موارد دیگر بگیرند که ساده ترین آن تغییر آدرس شرکت می باشد.

بابت هر نوع تغییری در شرکت باید جلسه ای برگزار شود که این تصمیم را صاحبان شرکت بگیرند و برای عملی کردن این تصمیم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا این تغییر در آن اداره محترم, ثبت و به کلیه افراد حقیقی و حقوقی لازم اطلاع دهند. این افراد حقیقی یا حقوقی می تواند اداره مالیات, روزنامه رسمی, روزنامه کثیر الانتشار, بانک ها و غیره باشند.

 

جهت هر نوع تغییری در شرکت می بایست ابتدا هزینه تغییرات شرکت و بعد صورتجلسه ای تنظیم شود که تغییرات مورد نظر را در خود مشخص کند و بدون هیچ گونه اشتباه, کم و کاستی برای اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

بعد از تائید اداره ثبت شرکت ها تصمیم مورد نظر در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار جهت اطلاع رسانی افراد حقیقی و حقوقی اعلام می گردد.

تنظیم صورتجلسات تغییرات از مواردی می باشد که کوچکترین اشتباه در آن باعث رد صورتجلسات و یا انجام تغییرات اشتباه برای شرکت می شود. در نتیجه این تغییر مهم باید توسط موسسات یا افرادی که اشراف به این موضوع دارند انجام شود.

انواع صورتجلسات تغییرات شرکت ها

انواع صورتجلسات تغییرات شرکت ها به دسته بندی زیر تقسیم می شوند:

 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی سالیانه
 • صورتجلسه هیات مدیره
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی عادی شرکاء

دستور صورتجلسات تغییرات اختیاری

صورتجلساتی که با توجه به تغییراتی که بنا با اختیار صاحبان شرکت انجام می شود صورت می پذیرد. به عنوان مثال مهمترین و پر کاربردترین این تغییرات به شرح زیر می باشد:

 • تغییر نام شرکت
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش سرمایه اجباری شرکت
 • کاهش سرمایه اختیاری شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به سهام بانام
 • کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره
 • تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
 • تغییر سال مالی شرکت
 • انحلال شرکت
 • نقل و انتقال سهام شرکت سهامی
 • تغییرات سهم الشرکه شرکت
 • تغییر روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین دارندگان حق امضاء
 • پرداخت سرمایه تعهدی
 • تاسیس شعبه
 • ورود و خروج شریک

و خیلی موارد دیگر که درصورت تمایل می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید و مشاوره بگیرید.

صورتجلسات تغییرات اجباری

صورتجلساتی که با توجه به قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت زمانی معین برای آن ها تعیین شده است و باید بعد از زمان مشخص شده تغییرات صورت پذیرد. به عنوان مثال مهمترین و پر کاربردترین این تغییرات به شرح زیر می باشد:

 • انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره
 • تعیین وضعیت حق امضاء
 • انتخاب بازرسین شرکت
 • تصویب ترازنامه و صورت های مالی
 • تغییر نماینده شخص حقوقی

و خیلی موارد دیگر که درصورت تمایل می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید و مشاوره بگیرید.

نحوه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

باتوجه به تصمیم صاحبان شرکت باید ابتداء اعضاء هیات مدیره درخواست برگزاری جلسه را با منشی شرکت اعلام کنند و منشی شرکت با توجه به ارتباط خود با صاحبان شرکت زمانی را برای برگزاری جلسه هماهنگ می کنند و باید صاحبان سرمایه در زمان تعیین شده در جلسه حضور به هم برسانند.

نکته بسیار مهم در خصوص حد نصاب جلسه برگزار شده این است جلسه درصورتی که به حضور کلیه صاحبان سرمایه برگزار شود جلسه به رسمیت شناخته می شود و درصورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود احتیاج به تشرفات دعوت می باشد.

بعد از حضور صاحبان سرمایه تصمیم مورد نظر را به کلیه صاحبان سرمایه اعلام و موضوع تغییرات را در صورتجلسه ای تنظیم شده مورد تائید قرار می دهند.

بعد از گذراندن مراحل و شرایط مذکور تغییرات که توسط موسسه ثبتی ذهن ناب صورت می پذیرد به وسیله اداره ثبت شرکت ها, به ثبت خواهد رسید.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی صاحبان سرمایه (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه, اظهارنامه, روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعمال شده در شرکت یا موسسه)
 • مدارک هویتی مدیر عامل و یا اعضاء هیات مدیره ای که خارج از صاحبان سرمایه می باشند
 • مدارک هویتی نماینده صاحبان سهام
 • ارائه لیست آخرین سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه هر شخص حقیقی یا حقوقی
 • کدفراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • بابت انجام تغییرات شرکت یا موسسه باید هیچگونه بدهی مالیاتی یا بدهی به روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت نداشته باشد تا بتوان تغییرات درخواستی را اعمال نمود.

مدارک لازم به منظور ثبت تغییرات شرکت

با توجه به جلسه برگزار شده مدارک لازم به منظور ثبت تغییرات شرکت به شرح زیر می باشد:

 • درصورت حضور اکثریت صاحبان سرمایه آگهی دعوت که توسط موسسه ذهن ناب جهت چاپ به روزنامه کثیرالانتشار تنظیم و به چاپ برسد
 • صورتجلسه تنظیم شده توسط موسسه ذهن ناب که به امضاء کلیه صاحبان سرمایه شرکت یا موسسه رسیده باشد در ۳ نسخه (یک نسخه برای اداره ثبت شرکت ها یک نسخه جهت بایگانی در موسسه ذهن ناب یک نسخه بعد از آگهی شدن صورتجلسه برای متقاضی مورد نظر ارسال میگردد) مهر و امضاء رسیده باشد
 • امضاء و مهر وکالتنامه وکیل که مسئول رسیدگی و تنظیم کلیه موارد فوق می باشد. وکیل مورد نظر می تواند برای امضاء دفاتر و پرداخت حق الثبت موارد مورد درخواست موکل اقدام نماید (به صورت دلخواه می باشد)

 

هزینه ثبت تغییرات شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر (بنا به تصمیم شرکت می باشد و انتخاب وکیل از موارد اختیاری می باشد)
 • پرداخت حق الثبت صورتجلسه تغییرات شرکت که بابت هر صورتجلسه جداگانه در اداره ثبت شرکت ها اخذ میگردد
 • ورود سیستمی کلیه صورتجلسات تنظیم شده
 • هزینه پست و پاکت های مربوط به تغییرات شرکت اداره ثبت شرکت
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار بنا به توافق طرفین
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران به هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته ثبت تغییرات شرکت یا موسسات غیرتجاری در زمانی بین ۷ الی ۲۰ روز کاری انجام می شود و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو و سهامدار, چه مقدار سرمایه و چه مقدار سهم داشته باشند. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق به موسسه حساب می شود.

نکته: درصورت تشریفات دعوت صاحبان سرمایه باید موارد قانونی , مراحل ثبت تغییرات شرکت به نحو دیگری طی شود.

مشاوره تغییرات شرکتها و تنظیم صورتجلسه

موارد عنوان شده نمونه هایی از تغییرات شرکت ها بود که به اختصار توضیح داده شد. برای ثبت تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسات تغییرات و سایر موارد مربوط به آن، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ما با ارائه مشاوره رایگان و ارایه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود. هزینه کمتر خود را با مشاوره های دقیق ما حس کنید.

درصورتی که تمایل به ثبت تغییرات شرکت یا موسسه غیر تجاری خود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید, فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات که در مطالب فوق ذکر شده است برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت مراحل ثبت تغییرات شرکت یا موسسه شما به ثبت برسد.

امتیاز دهی از راست به چپ است
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.